D KARE Gözetim Test ve Belgelendirme Ekibi Olarak;

Türk sanayicisinin üretimini gerçekleştirdiği ürünlere Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda CE işaretlemesi yapılabilmesi amacı ile BELGELENDİRME faaliyetlerini,

Ürün ve ekipmanların, satın alma, üretim, paketleme, sevkiyat, işletme ve bakım aşamalarında kontrol edilmesi amacı ile TEKNİK GÖZETİM faaliyetlerini,

Gerek yeni üretim gerekse kullanımda olan sanayi ürünlerinin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunu kontrol amacı ile TEST faaliyetlerini,

Kamu kullanımda olan asansörlerin ve kaldırma ekipmanlarının halkın güvenliği ve sağlığı için uygunluğunun kontrolü amacı ile MUAYENE faaliyetlerini,

Uzman ve teknik personelimizle, sahip olduğumuz yetkilerimizin gerektirdiği kurallar ve etik değerlerimiz doğrultusunda gerçekleştirmek için yola çıkmış bulunmaktayız.